Integracja mieszkańców sołectwa Gierłatowo poprzez spotkanie edukacyjne i budowę miniatury zagrody olęderskiej pn. „Gierłatowo”

Integracja mieszkańców sołectwa Gierłatowo poprzez spotkanie edukacyjne i budowę miniatury zagrody olęderskiej pn. „Gierłatowo”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Gierłatowo

Integracja mieszkańców sołectwa Gierłatowo poprzez spotkanie edukacyjne i budowę miniatury zagrody olęderskiej pn. „Gierłatowo”

W ramach zrealizowanego projektu odtworzono dziedzictwo kulturowe gminy Nekla a w szczególności wsi Gierłatowo poprzez wykonanie miniatury (makiety)  zagrody olęderskiej. Do makiety wytyczona została ścieżka drewniano – kamienna, wzdłuż której wyeksponowano – poza makietą zagrody – starodawne maszyny i urządzenia rolnicze oraz dawny sprzęt gospodarstwa domowego. Wzdłuż alejki ustawiono zakupione trzy ławki drewniane oraz trzy kosze naśmieci. Otwarcie połączono z prelekcją historyczną p. Jerzego Osypiuka – nekielskiego fascynata lokalnej historii. Uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna przedstawiająca dawne Gierłatowo i ślady osadnictwa olęderskiego.


Beneficjent: gmina Nekla

Całkowita wartość projektu: 17 290,85 zł
Środki własne: 5 640,85 zł
Dotacja UMWW: 11 650,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 6 350,00 zł
w tym praca: 6 150,00 zł
sprzęt: 200,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl