I u nas spełnią się marzenia

I u nas spełnią się marzenia


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wies

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Kunowo

I u nas spełniają się marzenia – złota rybka w Kunowie

Celem projektu było zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kunowie na cele rekreacji i wypoczynku. W ramach realizacji zadania powstało boisko sportowe, nasadzono zieleń, zamontowano ogrodzenie i siatki do boiska do piłki siatkowej. Ponadto na terenie objętym projektem zamontowano elementy placu zabaw.
W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy wykonali prace związane z zagospodarowaniem terenu, zamontowali ogrodzenie.


Beneficjent: gmina Łobżenica

Całkowita wartość: 67 320,00 zł
Środki własne: 18 000,00 zł
Dotacja: 26 750,00 zł
Fundusz sołecki: 4 300,00 zł
Wkład mieszkańców: 18 270,00 zł
w tym   praca: 17 220,00 zł
sprzęt: 1 50,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl