I u nas spełnią się marzenia


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wies

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Kunowo

I u nas spełniają się marzenia – złota rybka w Kunowie

Celem projektu było zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kunowie na cele rekreacji i wypoczynku. W ramach realizacji zadania powstało boisko sportowe, nasadzono zieleń, zamontowano ogrodzenie i siatki do boiska do piłki siatkowej. Ponadto na terenie objętym projektem zamontowano elementy placu zabaw.
W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy wykonali prace związane z zagospodarowaniem terenu, zamontowali ogrodzenie.


Beneficjent: gmina Łobżenica

Całkowita wartość: 67 320,00 zł
Środki własne: 18 000,00 zł
Dotacja: 26 750,00 zł
Fundusz sołecki: 4 300,00 zł
Wkład mieszkańców: 18 270,00 zł
w tym   praca: 17 220,00 zł
sprzęt: 1 50,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl