I ty możesz być aktywny

I ty możesz być aktywny


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Kamieniec

 I ty możesz być aktywny – budowa boiska do piłki nożnej w m. Kamieniec oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kamienieckim

Celem projektu było dokończenie budowy ogrodzenia boiska do piłki nożnej wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze na miejscową plażę.
Mieszkańcy utworzyli plażę poprzez wyrównanie terenu, usuniecie zakrzewień, wykonanie podkładu ze żwiru, nawiezienie piasku oraz obsianie trawą. Prace te wykonane zostały z wykorzystaniem sprzętów i materiałów udostępnionych w ramach wkładu własnego.


Beneficjent: gmina Trzemeszno

Całkowita wartość projektu: 64 670,54 zł
Dotacja UMWW: 16 707,01 zł
Wkład własny gminy: 15 298,53 zł
Fundusz sołecki: 100,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 32 565,00 zł
w tym praca: 5 970,00 zł
sprzęt: 16 875,00 zł
materiały: 9 720,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl