I ty możesz być aktywny


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Kamieniec

 I ty możesz być aktywny – budowa boiska do piłki nożnej w m. Kamieniec oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kamienieckim

Celem projektu było dokończenie budowy ogrodzenia boiska do piłki nożnej wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze na miejscową plażę.
Mieszkańcy utworzyli plażę poprzez wyrównanie terenu, usuniecie zakrzewień, wykonanie podkładu ze żwiru, nawiezienie piasku oraz obsianie trawą. Prace te wykonane zostały z wykorzystaniem sprzętów i materiałów udostępnionych w ramach wkładu własnego.


Beneficjent: gmina Trzemeszno

Całkowita wartość projektu: 64 670,54 zł
Dotacja UMWW: 16 707,01 zł
Wkład własny gminy: 15 298,53 zł
Fundusz sołecki: 100,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 32 565,00 zł
w tym praca: 5 970,00 zł
sprzęt: 16 875,00 zł
materiały: 9 720,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl