Gruntowny remont świetlicy w garści mamy, wtedy więcej gości na imprezę zapraszamy – remont świetlicy w Paruszce

Gruntowny remont świetlicy w garści mamy, wtedy więcej gości na imprezę zapraszamy – remont świetlicy w Paruszce


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Paruszka

Gruntowny remont świetlicy w garści mamy, wtedy więcej gości na imprezę zapraszamy – remont świetlicy w Paruszce

Realizując zadanie wykonano następujące prace:

– wyremontowano salę główną świetlicy – wymieniono podłogę, drzwi, pomalowano ściany łącznie z położeniem tynku żywicznego,

– przerobiono niefunkcjonalną toaletę dostosowując ją do osób niepełnosprawnych, wymieniono drzwi,

– stworzono zaplecze kuchenne doprowadzając instalację wod-kan.


Beneficjent: Gmina Krajenka

Całkowita wartość:                                  42 681,00 zł

Środki własne:                                           15 961,00 zł

Dotacja:                                                        19 950,00 zł

Fundusz Sołecki                                          6 770,00 zł

Wkład mieszkańców:                               16 353,00 zł

w tym   praca:                                               9 525,00  zł

sprzęt:                                              6 750,00 zł

materiały:                                                   78,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl