„Gościu siądź pod mym liściem , a odpocznij sobie…” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej w Rychliku”

„Gościu siądź pod mym liściem , a odpocznij sobie…” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej w Rychliku”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Rychlik

„Gościu siądź pod mym liściem , a odpocznij sobie…” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej w Rychliku”

W wyniku realizacji projektu sołectwo Rychlik zostało wyposażone w wiatę rekreacyjno-edukacyjną o powierzchni 35 m2, skocznię leśną, 3 szt. tablic edukacyjnych i 1 tablice informacyjną. Ponadto przy wiacie usadowiono grill betonowy. Mieszkańcy wsi wykonali nasadzenia wokół wiaty oraz uprzątnęli teren po przeprowadzonej inwestycji.


Beneficjent: gmina Trzcianka

Całkowita wartość projektu:  43 210,03 zł

Dotacja UMWW:  22 895,00 zł

Wkład finansowy gminy:  18 815,03 zł

W tym: Fundusz sołecki:     1 500,00 zł

Praca własna mieszkańców: 9900,00 zł

W tym : praca   5400,00 zł

Sprzęt  4 000,00 zł

Materiały:  500,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl