Gęsi Rynek


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Nowe Borówko

Gęsi Rynek – budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko – I etap – budowa placu zabaw

Zadanie miało na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa poprzez stworzenie miejsca rekreacji i integracji dzieci i dorosłych. W ramach zadania przygotowano teren pod montaż elementów zabawowych placu zabaw oraz elementów małej architektury – ławek i koszy na śmieci.


Beneficjent: gmina Czempiń

Całkowita wartość: 22 697,50 zł
Środki własne: 6 109,50 zł
Dotacja UMWW: 15 888,00 zł
Fundusz sołecki: 700,00 zł

Wkład mieszkańców: 15 650,00 zł
w tym praca: 11 700,00 zł
sprzęt: 3 000,00 zł
materiały: 950,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl