Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom…


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Konin

Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom…

Rezultatem zrealizowanego projektu jest założenie alejek przydrożnych, dokonanie wzdłuż nich nasadzeń drzew oraz zamontowanie przez mieszkańców zakupionych oznakowań wskazujących kierunek dojazdu do poszczególnych posesji. Ponadto w ramach projektu zagospodarowano klomb, który uatrakcyjnił pod względem wizualnym centrum wsi. Działania te pozytywnie wpłynęły na życie mieszkańców sołectwa poprawiając funkcjonalność i bezpieczeństwo komunikacji. Piękne aleje, usprawnione oznakowanie oraz zagospodarowana przestrzeń zachęcają do turystyki pieszej i rowerowej.


Beneficjent: gmina Lwówek

Całkowita wartość projektu: 30 403,82 zł
Dotacja UMWW: 13 000,00 zł
Wkład finansowy gminy/ fundusz sołecki: 8 263,82 zł

Wkład własny mieszkańców: 9 140,00 zł
w tym praca: 6 840,00 zł
sprzęt: 2 300,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl