Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom…

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom…


Zagospodarowany klomb w centrum wsi Konin, w gminie Lwówek
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Konin

Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom…

Rezultatem zrealizowanego projektu jest założenie alejek przydrożnych, dokonanie wzdłuż nich nasadzeń drzew oraz zamontowanie przez mieszkańców zakupionych oznakowań wskazujących kierunek dojazdu do poszczególnych posesji. Ponadto w ramach projektu zagospodarowano klomb, który uatrakcyjnił pod względem wizualnym centrum wsi. Działania te pozytywnie wpłynęły na życie mieszkańców sołectwa poprawiając funkcjonalność i bezpieczeństwo komunikacji. Piękne aleje, usprawnione oznakowanie oraz zagospodarowana przestrzeń zachęcają do turystyki pieszej i rowerowej.


Beneficjent: gmina Lwówek

Całkowita wartość projektu: 30 403,82 zł
Dotacja UMWW: 13 000,00 zł
Wkład finansowy gminy/ fundusz sołecki: 8 263,82 zł

Wkład własny mieszkańców: 9 140,00 zł
w tym praca: 6 840,00 zł
sprzęt: 2 300,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl