GALEW OD-NOWA – utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji celem wzrostu integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi

GALEW OD-NOWA – utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji celem wzrostu integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi


Nowa wiata we wsi
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Galew

GALEW OD-NOWA – utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji celem wzrostu integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi

W ramach zrealizowanego zadania utwardzono kostką betonową 30,36 m2 powierzchni na której posadowiono altanę ogrodową z ławo stołami. Zamontowano także urządzenia siłowni zewnętrznej tj.  wahadło, wyciąg górny, orbitrek i wioślarz oraz elementy małej architektury – tablice informacyjno-edukacyjne o sołectwie Galew i ptakach z terenów rolniczych, grill prefabrykowany oraz 6 szt. ławek z oparciem. Ponadto utwardzono alejki tłuczniem, nasiano trawę i nasadzono krzewy i drzewa.


Beneficjent: Gmina Dobrzyca

 

Całkowita wartość:                                  49 392,71 zł

Środki własne:                                            8 733,41 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                       10 659,30 zł

Wkład mieszkańców:                               20 763,99 zł

W tym          praca:                                    19 900,00 zł

sprzęt:                                     4 000,00 zł

materiały:                                     3 863,99 zł

 


Galeria projektu

Alekjka utwardzona tłuczniem prowadząca do wiaty

Utwardzona alejka i ławki przy niej

Nowa wiata we wsi

Wiata w Galewie

Grill wykonany z elementów prefabrykowanych

Grill przy wiacie

Tablice informacyjne i ławki przy ścieżce

Tablice informacyjne o miejscowości

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl