GALEW OD-NOWA – utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji celem wzrostu integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi


Nowa wiata we wsi
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Galew

GALEW OD-NOWA – utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji celem wzrostu integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi

W ramach zrealizowanego zadania utwardzono kostką betonową 30,36 m2 powierzchni na której posadowiono altanę ogrodową z ławo stołami. Zamontowano także urządzenia siłowni zewnętrznej tj.  wahadło, wyciąg górny, orbitrek i wioślarz oraz elementy małej architektury – tablice informacyjno-edukacyjne o sołectwie Galew i ptakach z terenów rolniczych, grill prefabrykowany oraz 6 szt. ławek z oparciem. Ponadto utwardzono alejki tłuczniem, nasiano trawę i nasadzono krzewy i drzewa.


Beneficjent: Gmina Dobrzyca

 

Całkowita wartość:                                  49 392,71 zł

Środki własne:                                            8 733,41 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                       10 659,30 zł

Wkład mieszkańców:                               20 763,99 zł

W tym          praca:                                    19 900,00 zł

sprzęt:                                     4 000,00 zł

materiały:                                     3 863,99 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl