Festiwal żuru


  • Nazwa konkursu: Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Ciepielew

II Festiwal Żuru z Odjazdową Babską Kuchnią Polową – festiwal popularyzujący dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi

W ramach zrealizowanego zadania publicznego zorganizowano festiwal o charakterze wystawienniczym i edukacyjnym, którego celem było promowanie kuchni wiejskiej oraz tradycji kulinarnych regionu, a także dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. W ramach przedsięwzięcia przygotowano stoiska lokalnych producentów oraz Kół Gospodyń Wiejskich z tradycyjnymi, wiejskimi przysmakami. Głównym punktem programu była Odjazdowa Babska Kuchnia Polowa z żurem przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ciepielewie oraz „mini wystawa” z działań promujących wielkopolską wieś. Odbyły się konkursy: „Konkurs Żurowara”, który polegał na przygotowaniu żurku i zaprezentowaniu go na festiwalu oraz „Konkurs Żuroklety”, w którym to uczniowie szkoły podstawowej przygotowali i zaprezentowali utwory zachwalające żur. W trakcie festiwalu odbył się również pokaz plecenia wieńców dożynkowych, można było sprawdzić swoje talenty rzeźbiarskie a czas umilali swoimi występami lokalni artyści. Wszystkie zrealizowane działania miały na celu promocję i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu. Zorganizowana impreza wpłynęła na rozwój tożsamości wiejskiej i atrakcyjność turystyczną regionu, ponadto zaspokoiła potrzeby kulturalne i społeczne sołectwa.


Beneficjent: Stowarzyszenie Nasze Kaliskie

Całkowita wartość projektu: 16 984,29 zł
Dotacja UMWW: 9 300,00 zł
Wkład własny finansowy: 816,29

Wkład własny osobowy: 6 868,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl