Ekologia, rekreacja i odpoczynek


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Żakowo

Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie

Dotychczas mieszkańcy wsi Żakowo nie posiadali żadnego miejsca, w którym mogliby wspólnie spędzać czas wolny, dlatego też zrealizowano projekt, który polegał na zagospodarowaniu terenu przy stawie. W ramach zadania uporządkowano teren, oczyszczono linię brzegową stawu, zamontowano ławki z oparciem, altanę, a także stoły i betonowego grilla. W realizację projektu zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren: skosili i posiali trawę, wycieli krzewy oraz zamontowali elementy małej architektury. Mieszkańcy mieli również swój wkład rzeczowy w realizację zadania dostarczając kostkę brukową oraz zaprawę murarską.


Beneficjent: gmina Lipno

Całkowita wartość projektu: 30 324,35 zł
Dotacja UMWW: 19 964,05 zł
Wkład własny gminy: 4 991,01 zł

Wkład własny mieszkańców: 5 369,29 zł
w tym praca: 1 035,00 zł
sprzęt: 1 350,00 zł
materiały: 2 984,29 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl