Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym – budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I

Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym – budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Wyciążkowo

Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym – budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I

W ramach zadania wykonano boisko do siatkówki plażowej, piłkochwyt, zakupiono i zamontowano wyposażenie boisk : bramki do piłki nożnej, słupki, siatkę i taśmy do siatkówki plażowej. W ramach pracy własnej mieszkańcy wykonali kompleksową renowację murawy boiska do piłki nożnej, górkę saneczkową dla dzieci, palenisko z kamieni polnych. Ponadto wykorytowali teren i nawieźli piasek na boisko do siatkówki plażowej, posadzili drzewka, posiali trawę, uporządkowali istniejącą wiatę i pozostały teren.


Beneficjent: gmina Lipno

Całkowita wartość projektu:                36 549,75 zł
Dotacja UMWW:                                    23 000,00 zł
Wkład finansowy gminy:                      11 549,75 zł
Fundusz sołecki:                                      2 000,00 zł
Wkład własny mieszkańców:                15 939,00 zł
w tym   praca:                                            5 985,00 zł
sprzęt:                                                         6 700,00 zł
materiały:                                                   3 245,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl