„Dziecięca Kraina Radości”

„Dziecięca Kraina Radości”


Plac zabaw w sołectwie Kuźnica Grabowska, w gminie Kraszewice
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Kuźnica Grabowska

Budowa Placu Zabaw „Dziecięca Kraina Radości” w Kuźnicy Grabowskiej

Dofinansowany z budżetu województwa wielkopolskiego projekt obejmował budowę placu zabaw w celu stworzenia, dla najmłodszych mieszkańców miejscowości warunków do zabawy i aktywnego wypoczynku. Obszar objęty zadaniem wyposażony został w urządzenia sprawnościowe i zespół zabawowy. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa teren został wyłożony przeznaczonymi do tego materiałami. Za wyrównanie terenu i jego późniejsze uporządkowanie odpowiedzialni byli mieszkańcy miejscowości. Wybudowany plac zabaw jest miejscem wspólnego wypoczynku oraz integracji dzieci i młodzieży, wpływa na integrację społeczności wiejskiej oraz umocnia więzi międzyludzkie. Jego lokalizacja – na boisku szkolnym – wzbogaca ofertę kulturalno-rozrywkową wsi, a także uatrakcyjnia wizerunek wsi.


Beneficjent: gmina Kraszewice

Całkowita wartość projektu: 46 211,60 zł
Dotacja UMWW: 28 100,00 zł
Wkład finansowy gminy: 12 411,60 zł

Wkład własny mieszkańców: 5 700,00 zł
w tym praca: 2 700,00 zł
sprzęt: 3 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl