Działamy razem


  • Nazwa konkursu: Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Siedlemin i Ciświca

Działamy razem

Zrealizowane zadanie polegało na zorganizowaniu festynu, podczas którego lokalne organizacje przybliżyły mieszkańcom sołectwa swoją działalność oraz efekty swojej pracy. W czasie trwania festynu rozpowszechniano broszury informacyjne promujące ideę odnowy wsi, miały miejsce występy artystyczne, konkursy sportowe oraz atrakcje dla dzieci i zabawa taneczna dla dorosłych. W związku z tym, iż celem projektu było zaktywizowane organizacji do wspólnego działania zorganizowano spotkanie przedstawicieli organizacji lokalnych. W miejscu organizacji festynu w ramach zadania zagospodarowano tereny zieleni, a także odnowiono znajdującą się tam scenę. Dzięki przedmiotowemu zadaniu zwiększyła się świadomość społeczna dotycząca działalności organizacji natomiast mieszkańcy zintegrowali się i aktywnie spędzili czas wolny.


Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”

Całkowita wartość projektu: 12 525,81 zł
Dotacja UMWW: 9 997,31 zł
Wkład finansowy własny: 1 008,50 zł

Wkład własny osobowy: 1 520,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl