Duży i mały bawi się i ćwiczy w cieniu starych dębów – budowa placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie.

Duży i mały bawi się i ćwiczy w cieniu starych dębów – budowa placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Bierzów

 Duży i mały bawi się i ćwiczy w cieniu starych dębów – budowa placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie.

Zadanie obejmowało zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Jego głównym celem było zwiększenie atrakcyjności miejscowości poprzez stworzenie kompleksu integracyjno-rekreacyjnego w jednym miejscu i kontynuowanie prac związanych z rozwojem terenu przy Sali wiejskiej w Bierzowie. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń na plac zabaw dla dzieci oraz elementy siłowni zewnętrznej. Mieszkańcy wsi pracowali nad uporządkowaniem terenu i renowacją trawnika. Na zakończenie prac zamontowano ławki i stoły piknikowe.


Beneficjent: gmina Kobyla Góra

Całkowita wartość projektu:                        46 913,00 zł

Dotacja UMWW:                                            28 266,00 zł

Środki własne:                                                16 647,00 zł

Fundusz sołecki:                                                2 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców:                         17 000,00 zł

w tym   praca:                                                     4 440,00 zł

sprzęt:                                                    3 200,00 zł

materiały:                                              9 360,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl