Doposażenie świetlicy wiejskiej


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Toniszewo

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Toniszewie

Celem projektu było doposażenie świetlicy wiejskiej w brakujące elementy takie jak stoły oraz stojak na rowery. Dzięki zakupionym stołom świetlica – miejsce integracji społecznej, wspólnych spotkań i zabaw – w pełnym zakresie będzie pełnić swoje funkcje pobudzając mieszkańców sołectwa do jeszcze większej aktywności. Zrealizowane zadanie stworzyło dorosłym oraz dzieciom bezpieczne i atrakcyjne miejsce spędzania czasu wolnego.


Beneficjent: gmina Wągrowiec

Całkowita wartość projektu: 4 406,28 zł
Dotacja UMWW: 1 500,00 zł
Wkład finansowy gminy: 2 906,28 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl