Dobro sportu doceniamy, na tarasie w piłkę gramy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Walkowice

Dobro sportu doceniamy, na tarasie w piłkę gramy – modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice

W ramach projektu stworzono bezpieczne miejsce rekreacji oraz spotkań w centralnej części miejscowości. Zakres prac obejmował montaż oświetlenia placu przy świetlicy wiejskiej w formie latarni LED, stworzenie nawierzchni z kostki brukowej, wymianę siedzisk na ławkach oraz montaż ogrodzenia.
W realizację zadania zaangażowani byli mieszkańcy sołectwa oraz okoliczni przedsiębiorcy, udzielający wsparcia w postaci sprzętu ciężkiego i maszyn budowlanych.


Beneficjent: gmina Czarnków

Całkowita wartość projektu: 50 040,94 zł
Dotacja UMWW: 25 368,65 zł
Wkład finansowy gminy: 9 872,29 zł
Fundusz sołecki: 1 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 13 800,00 zł , w tym:
praca: 11 700,00 zł
sprzęt: 2 100,00zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl