„Do trzech razy sztuka…”

„Do trzech razy sztuka…”


Stojaki na rowery przed wiatą rekreacyjną w Lipce Wielkiej, w gminie Lwówek
  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Lipka Wielka

„Do trzech razy sztuka…” – niech się ziści moc przysłowia

Celem projektu było uzupełnienie przestrzeni publicznej skutkujące podniesieniem poziomu życia mieszkańców sołectwa, rozwinięciem zainteresowań czynnym spędzaniem czasu wolnego oraz integracja osób z różnych grup wiekowych. W związku z tym zrealizowane przedsięwzięcie obejmowało zakup: stołów piknikowych, ławek, stojaków na rowery, bramek z tulejami do piłki ręcznej, siatek do bramek, kosza do koszykówki, kosza na śmieci i grilla ogrodowego. Najmłodsi mieszkańcy wsi będą mogli skorzystać z placu zabaw czy boiska sportowego natomiast chwilę wytchnienia wszyscy znajdą pod dachem biesiadnika wyposażonego w zakupione w ramach zadania stoły piknikowe. Zakupione elementy przyczynią się do ożywienia aktywności wśród mieszkańców a zagospodarowana przestrzeń stanie się znakomitym znakiem promocyjnym sołectwa.


Beneficjent: gmina Lwówek

Całkowita wartość projektu: 11 254,60 zł
Dotacja UMWW: 5 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 6 254,60 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl