Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej


Urządzenia zabawowe na placu zabaw
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Tłukomy

Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tłukomach. Doposażono istniejący plac zabaw dla dzieci o elementy małej architektury – element placu zabaw, a teren placu zabaw ogrodzono. Cały teren otaczający plac zabaw przygotowano do nasadzeń zieleni ozdobnej a następnie posadzono 9 szt. drzew liściastych, 350 szt. krzewów liściastych, 115 szt. krzewów iglastych oraz 130 szt. bylin. Zakończeniem prac był festyn rekreacyjny dla mieszkańców zorganizowany przez samych mieszkańców Tłukom.


Beneficjent: gmina Wysoka

Całkowita wartość:                                  30 713,45 zł

Środki własne:                                                    0,00 zł

Dotacja:                                                         19 800,00 zł

Fundusz Sołecki:                                       10 913,45 zł

Wkład mieszkańców:                               10 600,00 zł

W tym          praca:                                      4 200,00 zł

Sprzęt:                                     6 400,00 zł


Galeria projektu

Urządzenia zabawowe na placu zabaw

Nowy, ogrodzony plac zabaw w Tłukomach

Rośliny ozdobne

Nasadzenia roślinnością ozdobną placu zabaw

Nasadzenia zielenią wokół świetlicy

Plac zabaw i zieleń wokół

Nowe zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

Plac zabaw przy świetlicy i jego otoczenie

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl