Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa

Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Chocim

Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa

W ramach realizacji zadania wykonano roboty zgodnie z kosztorysem inwestorskim – roboty ziemne, stopy i ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany i słupy przyziemia a także konstrukcję dachu wraz z poszyciem. W efekcie finalnym powstała altana rekreacyjna o powierzchni 66 m2 – o długości 11 m i szerokości 6 m.

Mieszkańcy wsi pracowali przy niwelacji terenu pod altanę oraz wykonaniu i pielęgnacji trawnika, który ją otacza. Ponadto mieszkańcy wykonali posadzkę betonową oraz wnieśli wkład rzeczowy w postaci zakupu części materiałów.


Beneficjent: Gmina Kawęczyn

Całkowita wartość:                                  63 111,72 zł

Środki własne:                                          24 162,11 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz sołecki:                                         8 949,61 zł

Wkład mieszkańców:                               18 388,01 zł

W tym          praca:                                     12 824,48 zł

Materiały:                                      5 563,53 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl