Czysta woda, ptaków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywimy, chlubą gminy uczynimy – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych

Czysta woda, ptaków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywimy, chlubą gminy uczynimy – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Drawsko

Czysta woda, ptaków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywimy, chlubą gminy uczynimy – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych

Przedmiotem projektu było wykonanie ścieżki spacerowej przez całą długość półwyspu, zakup i montaż 3 sztuk lamp solarnych oraz elementów małej architektury – 8 szt. ławek parkowych i 3 szt. koszy na śmieci. Ponadto zakupiono i ustawiono 8 drewnianych siedzisk przy ognisku, nawieziono nowy piasek na plażę, wykonano krąg kamienny na ognisko oraz uporządkowano i wykarczowano zakrzaczenie terenu całego półwyspu.


Beneficjent: gmina Drawsko

Całkowita wartość projektu:      42 435,00 zł

Dotacja UMWW:                          29 704,00 zł

Wkład finansowy gminy:            10 731,00 zł

Fundusz Sołecki:                            2 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców:     19 185,00 zł

w tym   praca:                               19 185,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl