Czysta woda, ptaków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywimy, chlubą gminy uczynimy – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Drawsko

Czysta woda, ptaków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywimy, chlubą gminy uczynimy – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych

Przedmiotem projektu było wykonanie ścieżki spacerowej przez całą długość półwyspu, zakup i montaż 3 sztuk lamp solarnych oraz elementów małej architektury – 8 szt. ławek parkowych i 3 szt. koszy na śmieci. Ponadto zakupiono i ustawiono 8 drewnianych siedzisk przy ognisku, nawieziono nowy piasek na plażę, wykonano krąg kamienny na ognisko oraz uporządkowano i wykarczowano zakrzaczenie terenu całego półwyspu.


Beneficjent: gmina Drawsko

Całkowita wartość projektu:      42 435,00 zł

Dotacja UMWW:                          29 704,00 zł

Wkład finansowy gminy:            10 731,00 zł

Fundusz Sołecki:                            2 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców:     19 185,00 zł

w tym   praca:                               19 185,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl