„Czy to duży, czy to mały. Ruch każdemu jest wskazany. A w Ligocie, małej wiosce. I z dziejami powiązany. Z przeszłością po zdrowie” – zagospodarowanie terenu przy świetlicy na cele rekreacyjno – sportowe.

„Czy to duży, czy to mały. Ruch każdemu jest wskazany. A w Ligocie, małej wiosce. I z dziejami powiązany. Z przeszłością po zdrowie” – zagospodarowanie terenu przy świetlicy na cele rekreacyjno – sportowe.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Ligota

„Czy to duży, czy to mały. Ruch każdemu jest wskazany. A w Ligocie, małej wiosce. I z dziejami powiązany. Z przeszłością po zdrowie” – zagospodarowanie terenu przy świetlicy na cele rekreacyjno – sportowe.

Celem zadania było wykonanie boiska do siatkówki we wsi Ligota oraz w jego otoczeniu siłowni zewnętrznej i placu zabaw. Teren został wzbogacony także o elementy małej architektury – stół betonowy do tenisa stołowego, 4 szt. ławek parkowych z oparciem, 3 szt. koszy naśmieci  oraz piaskownicę z przykryciem. Wykonano także 2 ramki i 2 postumenty z materiałami historycznymi.


Beneficjent: gmina Kobyla Góra

Całkowita wartość projektu:                        45 751,74 zł

Dotacja UMWW:                                            29 023,00 zł

Wkład finansowy gminy:                               14 000,00 zł

Fundusz sołecki:                                                2 728,74 zł

Wkład własny mieszkańców:                         15 544,40 zł

w tym   praca:                                                     3 840,00 zł

sprzęt:                                                    6 200,00 zł

materiały:                                              5 504,40 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl