CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 2 etap

CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 2 etap


Zagospodarowanie zaplecza świetlicy wiejskiej w Węgorzewie
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Węgorzewo

CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 2 etap

W ramach realizacji 2 etapu zadania wykonano chodnik wokół świetlicy wiejskiej oraz utwardzono teren przed świetlicą i pod planowaną altanę. Na tak przygotowanym terenie posadowiono altanę i wyposażono ją w 2 ławostoły oraz 4 drewniane donice. Mieszkańcy sołectwa wybudowali ścieżkę z kamieni polnych do altany i chodnik do stawu oraz kamienne schody na skarpie. Końcowym etapem ich prac było nasadzenie drzew i krzewów oraz uporządkowanie terenu i posianie trawy.


Beneficjent: Gmina Kiszkowo

Całkowita wartość projektu: 69 287,31 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy własny: 17 000,00 zł
Fundusz sołecki: 2 542,31 zł

Wkład własny mieszkańców: 19 745,00 zł
w tym praca: 14 250,00 zł
sprzęt: 2 250,00 zł
materiały: 3 245,00 zł


Galeria projektu

Nowa wiata posadowiona na przygotowanym terenie

Wiata na utwardzonym terenie

Podejscie do stawu wykonane z kamieni polnych

Budowa ścieżki z kamieni polnych

Ogrodzenie stawu wewnątrz wsi Węgorzewo

Opłotowanie stawu w Węgorzewie

Zagospodarowanie zaplecza świetlicy wiejskiej w Węgorzewie

Nowa wiata przy świetlicy wiejskiej

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl