CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 2 etap


Zagospodarowanie zaplecza świetlicy wiejskiej w Węgorzewie
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Węgorzewo

CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 2 etap

W ramach realizacji 2 etapu zadania wykonano chodnik wokół świetlicy wiejskiej oraz utwardzono teren przed świetlicą i pod planowaną altanę. Na tak przygotowanym terenie posadowiono altanę i wyposażono ją w 2 ławostoły oraz 4 drewniane donice. Mieszkańcy sołectwa wybudowali ścieżkę z kamieni polnych do altany i chodnik do stawu oraz kamienne schody na skarpie. Końcowym etapem ich prac było nasadzenie drzew i krzewów oraz uporządkowanie terenu i posianie trawy.


Beneficjent: Gmina Kiszkowo

Całkowita wartość projektu:                 49 542,31 zł

Dotacja UMWW:                                     30 000,00 zł

Wkład finansowy własny:                      17 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        2 542,31 zł

Wkład własny mieszkańców:                19 745,00 zł

W tym praca:                                           14 250,00 zł

sprzęt:                                               2 250,00 zł

materiały:                                              3 245,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl