Chynowa – miejsce spotkań, historii i kultury


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Chynowa

Chynowa – miejsce spotkań, historii i kultury

Zadanie polegało na zakupie i usytuowaniu urządzeń siłowni zewnętrznej na uprzednio przygotowanym i utwardzonym kostką brukowa terenie. Na tym terenie umieszczono także tablice z danymi dotyczącymi Powstańców Wielkopolskich pochodzących z najbliższych okolic. Kupiono także ławki. Zorganizowano  warsztaty dla mieszkańców  z carvingu – wykonywaniu ozdób z warzyw i owoców – oraz prezentacje prac będących wynikiem warsztatów.


Beneficjent: Gmina Przygodzice

Całkowita wartość:                                  26 693,58 zł

Środki własne:                                                   29,08 zł

Dotacja:                                                        18 666,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        7 998,50 zł

Wkład mieszkańców:                                7 300,00 zł

w tym   praca:                                              4 650,00 zł

sprzęt:                                             1 850,00 zł

materiały:                                             800,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl