Chrząblice OdNowa


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Chrząblice

Chrząblice OdNowa – modernizacja i poprawa stanu funkcjonalnego świetlicy wiejskie

Celem projektu była poprawa stanu funkcjonalnego świetlic wiejskiej w sołectwie Chrząblice.
W ramach realizacji zadania wykonano remont kuchni i sceny oraz termomodernizację ścian zewnętrznych świetlicy.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość: 77 669,13 zł
Środki własne: 38 869,13 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 7 000,00 zł
Wkład mieszkańców: 1 800,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl