Chleb pieczemy, chleb – tradycja i integracja – zagospodarowanie terenu w Trzeku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Trzek

Chleb pieczemy, chleb – tradycja i integracja – zagospodarowanie terenu w Trzeku

W ramach projektu zakupiony został piec chlebowy, pod ustawienie którego mieszkańcy wykonali betonowa podłogę. Ponadto wykonano palenisko z kamienia i cegły budowlanej odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wokół paleniska ustawiono  3 betonowe ławki z drewnianymi siedziskami, które dla większej stabilności zostały zakotwiczone w betonie.


Beneficjent: gmina Kostrzyn

Całkowita wartość projektu: 15 872,94 zł

Dotacja UMWW: 10 606,00 zł

Fundusz sołecki:  5 266,94 zł

Wkład własny mieszkańców: 6 410,00 zł

w tym   praca: 4 860,00 zł

sprzęt: 250,00 zł

materiały: 1 300,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl