Chełst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji społeczności lokalnych


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Chełst

Chełst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji społeczności lokalnych

W ramach projektu zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw dla dzieci, 5 sztuk ławek, tablicę informacyjną. Zakupiono także i posadowiono wiatę.

Nasadzenia roślin, montaż tablicy informacyjnej, montaż ławek, uporządkowanie terenu i wymiana podłoża pod urządzeniami placu zabaw wykonane zostało przez mieszkańców wsi.


Beneficjent: gmina Drawsko

Całkowita wartość projektu: 50 287,08 zł

Dotacja UMWW: 24 216,00 zł

Wkład finansowy gminy: 24 071,75 zł

Fundusz sołecki: 1 999,33 zł

Wkład własny mieszkańców:  18 810,00 zł

W tym:    praca     17 610,00 zł

materiały:      1 200,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl