Chełst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji społeczności lokalnych

Chełst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji społeczności lokalnych


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Chełst

Chełst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji społeczności lokalnych

W ramach projektu zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw dla dzieci, 5 sztuk ławek, tablicę informacyjną. Zakupiono także i posadowiono wiatę.

Nasadzenia roślin, montaż tablicy informacyjnej, montaż ławek, uporządkowanie terenu i wymiana podłoża pod urządzeniami placu zabaw wykonane zostało przez mieszkańców wsi.


Beneficjent: gmina Drawsko

Całkowita wartość projektu: 50 287,08 zł

Dotacja UMWW: 24 216,00 zł

Wkład finansowy gminy: 24 071,75 zł

Fundusz sołecki: 1 999,33 zł

Wkład własny mieszkańców:  18 810,00 zł

W tym:    praca     17 610,00 zł

materiały:      1 200,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl