Centrum wsi wizytówką miejscowości

Centrum wsi wizytówką miejscowości


Altana w Kuźnicy Kąckiej, w gminie Sośnie
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Kuźnica Kącka

Centrum wsi wizytówką miejscowości – Kuźnica Kącka

Zrealizowane zadanie miało na celu zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez wybudowanie placu zabaw, rozmieszczenie elementów małej architektury – altany wraz z ławkami i stołami – oraz nasadzenie zieleni. Ponadto teren objęty projektem został ogrodzony. W efekcie wykonanych zadań powstało miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe, w którym można aktywnie spędzać czas wolny i które jest wizytówką sołectwa.


Beneficjent: gmina Sośnie

Całkowita wartość projektu: 60 112,54 zł
Dotacja Samorządu Województwa: 40 000,00 zł
Wkład własny gminy: 10 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 10 112,54 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl