Centrum wsi wizytówką miejscowości


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Kuźnica Kącka

Centrum wsi wizytówką miejscowości – Kuźnica Kącka

Zrealizowane zadanie miało na celu zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez wybudowanie placu zabaw, rozmieszczenie elementów małej architektury – altany wraz z ławkami i stołami – oraz nasadzenie zieleni. Ponadto teren objęty projektem został ogrodzony. W efekcie wykonanych zadań powstało miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe, w którym można aktywnie spędzać czas wolny i które jest wizytówką sołectwa.


Beneficjent: gmina Sośnie

Całkowita wartość projektu: 60 112,54 zł
Dotacja Samorządu Województwa: 40 000,00 zł
Wkład własny gminy: 10 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 10 112,54 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl