Centrum Wsi Latowic Miejscem Integracji Wielopokoleniowej – Razem do celu

Centrum Wsi Latowic Miejscem Integracji Wielopokoleniowej – Razem do celu


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Latowice

Centrum Wsi Latowic Miejscem Integracji Wielopokoleniowej – Razem do celu

Założeniem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zmodernizowanie i doposażenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci. Aktywny udział w realizacji projektu mieszkańców Latowic polegał na rekultywacji i sprzątaniu terenu placu zabaw, jego wyrównaniu oraz  demontażu starego ogrodzenia. Zakupiono wraz z dostawą i montażem 66 mb opłotowania panelowego z dwoma furtkami wejściowymi a także 5 urządzeń zabawowych na plac zabaw.


Beneficjent: Gmina Sieroszewice

Całkowita wartość:                                  52 750,05 zł

Środki własne:                                           17 950,05 zł

Dotacja:                                                        28 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        6 800,00 zł

Wkład mieszkańców:                             19 708,00 zł

w tym   praca:                                             9 825,00 zł

sprzęt:                                            5 400,00 zł

materiały:                                          4 483,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl