Centrum Wsi Latowic Miejscem Integracji Wielopokoleniowej – Razem do celu


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Latowice

Centrum Wsi Latowic Miejscem Integracji Wielopokoleniowej – Razem do celu

Założeniem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zmodernizowanie i doposażenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci. Aktywny udział w realizacji projektu mieszkańców Latowic polegał na rekultywacji i sprzątaniu terenu placu zabaw, jego wyrównaniu oraz  demontażu starego ogrodzenia. Zakupiono wraz z dostawą i montażem 66 mb opłotowania panelowego z dwoma furtkami wejściowymi a także 5 urządzeń zabawowych na plac zabaw.


Beneficjent: Gmina Sieroszewice

Całkowita wartość:                                  52 750,05 zł

Środki własne:                                           17 950,05 zł

Dotacja:                                                        28 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        6 800,00 zł

Wkład mieszkańców:                             19 708,00 zł

w tym   praca:                                             9 825,00 zł

sprzęt:                                            5 400,00 zł

materiały:                                          4 483,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl