Centrum Spotkań Mieszkańców Kołaczkowa – Bądźmy Aktywni Ruchowo

Centrum Spotkań Mieszkańców Kołaczkowa – Bądźmy Aktywni Ruchowo


Wiata i ławostoły przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kołaczkowo, w gminie Kołaczkowo
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Kołaczkowo

Centrum Spotkań Mieszkańców Kołaczkowa – Bądźmy Aktywni Ruchowo

W ramach projektu rozbudowano tzw. Centrum Spotkań Mieszkańców w Kołaczkowie. Prace obejmowały wybudowanie altany w formie zadaszenia na tyłach Świetlicy Wiejskiej, tuż obok Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup i montaż 3 sztuk stojaków na rowery oraz 5 sztuk ławo stołów. W prace włączyli się mieszkańcy sołectwa wykonując szereg prac przygotowawczych oraz porządkowych po realizacji zadania.


Beneficjent: Gmina Kołaczkowo

Całkowita wartość:                                  51 004,60 zł

Środki własne:                                          15 431,98 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        5 572,62 zł

Wkład mieszkańców:                               10 675,00 zł

W tym          praca:                                      2 175,00 zł

sprzęt:                                     7 000,00 zł

materiały:                                  1 500,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl