Centrum miejscowości miejscem rekreacji i wypoczynku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Zelgniewo

Wykorzystanie centrum miejscowości Zelgniewo na cele rekreacji i wypoczynku

W wyniku zrealizowanego zadania powstało miejsce przeznaczone na rekreację i wypoczynek. W ramach projektu wymieniono podsufitkę w budynku Wiejskiego Domu Kultury, zagospodarowano przestrzeń publiczną w centrum miejscowości poprzez przygotowanie boisk do gry w siatkówkę i koszykówkę, a także zbudowano wiatę. W rezultacie powstał teren rekreacyjno-sportowy oraz miejsce integrujące mieszkańców wsi, w którym organizowane są różnego rodzaju spotkania i festyny. Zagospodarowana przestrzeń wpływa pozytywnie na kondycję mieszkańców zapewniając im dogodne warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego.


Beneficjent: gmina Kaczory

Całkowita wartość projektu: 92 385,14 zł
Dotacja UMWW: 40 000,00 zł
Wkład własny gminy: 46 085,14 zł

Wkład własny mieszkańców: 6 300,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl