Centrum Aktywności Lokalnej – Świetlica Wiejska w Bieganowie strefą inicjatyw młodzieżowych i senioralnych


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Bieganowo

Centrum Aktywności Lokalnej – Świetlica Wiejska w Bieganowie strefą inicjatyw młodzieżowych i senioralnych

W ramach projektu przeprowadzono remont i modernizację obiektu użyteczności publicznej. W efekcie powstała tzw. strefa aktywności lokalnej. Prace obejmowały: modernizacje podłóg w świetlicy wiejskiej (sala główna, scena), zainstalowanie oświetlenia wewnątrz budynku oraz wentylatorów na zapleczu kuchennym i magazynowym, a także wykonano zabudowę w postaci 2 szaf na zapleczu. Ponadto w ramach zadania zakupiono ławostoły piknikowe, które będą wykorzystywane do przedsięwzięć rekreacyjnych.


Beneficjent: gmina Kołaczkowo

Całkowita wartość projektu: 35 220,58 zł
Dotacja UMWW: 18 777,00 zł
Wkład finansowy gminy: 12 969,08 zł
Fundusz sołecki: 3 474,50 zł

Wkład własny mieszkańców: 12 410,00 zł
w tym  praca: 3 000,00 zł
sprzęt: 8 100,00 zł
materiały: 1 310,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl