Budowa szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku sportowym w Bonikowie


  • Nazwa konkursu: Pieknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Boników

Budowa szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku sportowym w Bonikowie

Poprzez realizację zadania został osiągnięty zakładany cel – poprawa estetyki wsi poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej wpływającej na pobudzenie aktywności oraz integracji mieszkańców. Wykonano prace budowlane, montażowe oraz wykończeniowe przy budowie szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku sportowym w Bonikowie.


Beneficjent: Gmina Odolanów

Całkowita wartość:                                  97 963,79 zł

Środki własne:                                          59 963,79 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                         8 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                               11 205,00 zł

W tym          praca:                                      1 725,00 zł

sprzęt:                                      2 500,00 zł

materiały:                                6 980,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl