Budowa szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku sportowym w Bonikowie

Budowa szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku sportowym w Bonikowie


  • Nazwa konkursu: Pieknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Boników

Budowa szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku sportowym w Bonikowie

Poprzez realizację zadania został osiągnięty zakładany cel – poprawa estetyki wsi poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej wpływającej na pobudzenie aktywności oraz integracji mieszkańców. Wykonano prace budowlane, montażowe oraz wykończeniowe przy budowie szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku sportowym w Bonikowie.


Beneficjent: Gmina Odolanów

Całkowita wartość:                                  97 963,79 zł

Środki własne:                                          59 963,79 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                         8 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                               11 205,00 zł

W tym          praca:                                      1 725,00 zł

sprzęt:                                      2 500,00 zł

materiały:                                6 980,00 zł

 


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl