Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw z ogrodzeniem w Osieczy Drugiej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Osiecza Druga

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw z ogrodzeniem w Osieczy Drugiej

W wyniku realizacji zadania powstała strefa rekreacyjna. Zakupiono urządzenia na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, wykonano ogrodzenie i monitoring.

W ramach wkładu własnego mieszkańcy uporządkowali teren, wycięli krzewy i gałęzie, przygotowali teren pod urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Nawieziono również piasek i wywieziono ziemię.


Beneficjent: Gmina Rzgów

 

Całkowita wartość:                                  29 987,34 zł

Środki własne:                                                   0,00 zł

Dotacja:                                                        17 984,00 zł

Fundusz Sołecki:                                       12 003,34 zł

Wkład mieszkańców:                               14 750,00 zł

W tym          praca:                                      7 500,00 zł

sprzęt:                                     6 250,00 zł

materiały:                                  1 000,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl