Budowa siłowni plenerowej „W Blizanowie dbaj o zdrowie”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Blizanów Drugi

Budowa siłowni plenerowej „W Blizanowie dbaj o zdrowie”

Celem projektu była budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa. Finalnie powstała siłownia składająca się z 5 zestawów ćwiczeń. Mieszkańcy aktywnie włączyli się w realizację zadania udostępniając własny sprzęt na etapie prac przygotowawczych, podczas których wykarczowano i oczyszczono teren inwestycji. Po zakończonych pracach mieszkańcy uprzątnęli teren, zasiali trawę i posadzili krzewy ozdobne.


Beneficjent: gmina Blizanów
Całkowita wartość: 17 712,00 zł
Środki własne: 5 313,60 zł
Dotacja: 12 398,40 zł
Wkład mieszkańców: 7 500,00 zł
w tym praca: 3 000,00 zł
sprzęt: 2 400,00 zł
materiały: 2 100,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl