Budowa placu zabaw


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Skoroszów

Budowa placu zabaw w miejscowości Skoroszów

W ramach projektu powstał plac zabaw wyposażony w elementy zabawowe. Uporządkowaniem terenu i jego wyrównaniem przed rozpoczęciem prac zajęli się mieszkańcy sołectwa. Zagospodarowany obszar służy nawiązywaniu kontaktów społecznych, wyposażony w infrastrukturę rekreacyjną tworzy najmłodszym mieszkańcom sołectwa warunki do zabawy i aktywnego wypoczynku, wpływa również na kształtowanie zachowań w grupie wśród dzieci.


Beneficjent: gmina Rychtal

Całkowita wartość projektu: 9 249,99 zł
Dotacja UMWW: 6 319,99 zł
Wkład finansowy gminy: 1 580,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 1 350,00 zł
w tym praca: 750,00 zł
sprzęt: 600,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl