Budowa placu zabaw

Budowa placu zabaw


Plac zabaw w sołectwie Skoroszów, w gminie Rychtal
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Skoroszów

Budowa placu zabaw w miejscowości Skoroszów

W ramach projektu powstał plac zabaw wyposażony w elementy zabawowe. Uporządkowaniem terenu i jego wyrównaniem przed rozpoczęciem prac zajęli się mieszkańcy sołectwa. Zagospodarowany obszar służy nawiązywaniu kontaktów społecznych, wyposażony w infrastrukturę rekreacyjną tworzy najmłodszym mieszkańcom sołectwa warunki do zabawy i aktywnego wypoczynku, wpływa również na kształtowanie zachowań w grupie wśród dzieci.


Beneficjent: gmina Rychtal

Całkowita wartość projektu: 9 249,99 zł
Dotacja UMWW: 6 319,99 zł
Wkład finansowy gminy: 1 580,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 1 350,00 zł
w tym praca: 750,00 zł
sprzęt: 600,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl