Budowa placu zabaw w miejscowości Pięczkowo

Budowa placu zabaw w miejscowości Pięczkowo


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Pięczkowo

Budowa placu zabaw w miejscowości Pięczkowo

W ramach realizowanego zadania mieszkańcy zdemontowali stare urządzenia, uporządkowali i zniwelowali teren , nawieźli piasek i ponownie  zamontowali urządzenia zabawowe  na przygotowanym terenie. Następnie firma dowiozła zamówione wcześnie nowe urządzenia zabawowe i zamontowała je na przygotowanych miejscach . Mieszkańcy uporządkowali teren po wykonanych pracach, zasadzili 70 szt. iglaków ozdobnych wokół placu zabaw.


Beneficjent: Gmina Krzykosy

Całkowita wartość:                                  29 520,00 zł

Środki własne:                                             9 650,00 zł

Dotacja:                                                        18 870,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        1000,00 zł

Wkład mieszkańców:                              11 920,00 zł

w tym   praca:                                              3 000,00 zł

sprzęt:                                            6 000,00 zł

materiały:                                            2 929,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl