Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Grabieniec

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Grabieniec


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Grabieniec

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Grabieniec

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty nawierzchniowe, wyposażenie placu zabaw dla dzieci w 6 urządzeń zabawowych, montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej, wyposażenie w elementy dodatkowe – mała architektura. Wkładem własnym pracy mieszkańców sołectwa wykonano prace porządkowe, wysiano trawę oraz przygotowano teren pod instalacje urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej.


Beneficjent: gmina Turek

Całkowita wartość projektu:                                  59 989,19 zł
Dotacja UMWW:                                                      30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy:                                        19 989,19 zł
Fundusz Sołecki:                                                      10 000,00 zł
Wkład własny mieszkańców:                                 11 999,01 zł
w tym   praca:                                                             9 158,04 zł
sprzęt:                                                                             360,84 zł
materiały:                                                                   2 480,13 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl