Budowa placu zabaw


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Bronisławki

Budowa placu zabaw w Bronisławkach

W ramach realizacji zadania ogrodzono plac zabaw, na którym zostały zamontowane m.in. urządzenia fitness. Plac dodatkowo wyposażono w elementy małej architektury takie jak ławki i kosze. Celem projektu było zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców sołectwa. Zamontowane urządzenia fitness sprzyjają wypoczynkowi, rekreacji a przede wszystkim rozwojowi sprawności fizycznej zarówno dzieci jak i dorosłych. Z uwagi na fakt, iż plac zlokalizowany jest przy świetlicy wiejskiej stanowi on ma „centrum” wsi, integracji i budowania tożsamości lokalnej.


Beneficjent: gmina Ujście

Całkowita wartość projektu: 41 239,23 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy : 11 239,23 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl