Budowa placu zabaw

Budowa placu zabaw


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo:

Budowa placu zabaw w Bronisławkach

W ramach realizacji zadania ogrodzono plac zabaw, na którym zostały zamontowane m.in. urządzenia fitness. Plac dodatkowo wyposażono w elementy małej architektury takie jak ławki i kosze. Celem projektu było zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców sołectwa. Zamontowane urządzenia fitness sprzyjają wypoczynkowi, rekreacji a przede wszystkim rozwojowi sprawności fizycznej zarówno dzieci jak i dorosłych. Z uwagi na fakt, iż plac zlokalizowany jest przy świetlicy wiejskiej stanowi on ma „centrum” wsi, integracji i budowania tożsamości lokalnej.


Beneficjent: gmina Ujście

Całkowita wartość projektu: 41 239,23 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy : 11 239,23 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl