Budowa placu zabaw dla dzieci


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Karśnice

Pięknieją Karśnice – budowa placu zabaw

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów wiejskich poprzez budowę placu zabaw wraz z posadzeniem drzew i zasianiem trawy w Karśnicach. W ramach wolontariatu mieszkańcy sołectwa przygotowali teren pod plac oraz samodzielnie wykonali i zamontowali ławki.


 

Beneficjent: gmina Śmigiel

Całkowita wartość projektu: 15 018,00 zł
Dotacja UMWW: 4 542,00 zł
Wkład finansowy gminy: 4 728,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 5 748,00 zł
w tym praca: 1 350,00 zł
sprzęt: 650,00 zł
materiały: 3 748,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl