Budowa placu fitness

Budowa placu fitness


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Zberki

Budowa placu fitness

Celem zadania było zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż zakupionych elementów siłowni zewnętrznej i małej architektury na uprzednio przygotowanym przez mieszkańców placu w miejscowości Zberki. Mieszkańcy wsi wykonali utwardzenie kostką brukową i nasadzenia roślinności , a firma zewnętrzna zamontowała zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej.


Beneficjent: Gmina Dominowo

Całkowita wartość:                                  26 731,70 zł

Środki własne:                                            6 800,00 zł

Dotacja:                                                        11 271,00 zł

Fundusz Sołecki:                                         8 200,70 zł

Wkład mieszkańców:                             11 781,59 zł

W tym          praca:                                    4 290,00 zł

sprzęt:                                   6 350,00 zł

materiały:                                   1 141,59 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl