Budowa miejsca rekreacji w Paruszce


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Paruszka

Budowa miejsca rekreacji w Paruszce pn. Wspólna Paruszka

W ramach projektu wybudowano i wyposażono centrum rekreacji stanowiące miejsce spotkań, integracji społeczno – kulturowej dla lokalnej społeczności. W ramach tego zadania wybudowano drewnianą wiatę integracyjną, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz wmurowano grill.
Dodatkowo zakupiono ławki, kosze na śmieci i ławo – stoły. Mieszkańcy w ramach wolontariatu uporządkowali teren i zasadzili zakupione krzewy ozdobne.


Beneficjent: gmina Krajenka

Całkowita wartość projektu: 24 029,99 zł
Dotacja UMWW: 13 275,00 zł
Wkład finansowy gminy: 7 354,99 zł
Fundusz sołecki: 450,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 2 950,00 zł
Praca: 900,00 zł
Sprzęt: 1 900,00 zł
Materiały: 150,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl