Budowa centrum rekreacji i wypoczynku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Szewce

Budowa centrum rekreacji i wypoczynku wsi Szewce – etap I

 

Celem projektu była stworzenie miejsce rekreacji. W ramach realizacji zadania powstał plac zabaw składający się z takich elementów zabawowych jak: zestaw rekreacyjny 4 wieże, piaskownica, i huśtawki, ponad to plac został doposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej. Na terenie objętym projektem zamontowano wiatę biesiadną wraz z paleniskiem i ławkami drewnianymi.


Beneficjent: gmina Buk

Całkowita wartość: 86 015,00 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Środki własne: 56 015,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl