Budowa boiska do siatkówki plażowej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Mościenica

Budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Mościenica

Celem projektu była budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Mościenica. Dzięki zrealizowanemu zadaniu postało miejsce rekreacji i sportu, które umożliwia wypoczynek na świeżym powietrzu mieszkańcom wsi, jak i mieszkańcom wsi sąsiednich. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy przygotowali teren pod budowę boiska, nasadzili zieleń, ponadto mieszkańcy w ramach wkładu własnego dostarczyli rośliny ozdobne.


Beneficjent: gmina Kórnik

Całkowita wartość projektu: 25 375,63 zł
Dotacja UMWW: 20 166,79 zł
Wkład finansowy gminy: 5 208,84 zł
Wkład własny mieszkańców: 8 540,99 zł
w tym   praca: 6 000,00 zł
sprzęt: 500,00 zł
materiały: 2 040,99 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl