Budowa boiska do siatkówki plażowej

Budowa boiska do siatkówki plażowej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Mościenica

Budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Mościenica

Celem projektu była budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Mościenica. Dzięki zrealizowanemu zadaniu postało miejsce rekreacji i sportu, które umożliwia wypoczynek na świeżym powietrzu mieszkańcom wsi, jak i mieszkańcom wsi sąsiednich. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy przygotowali teren pod budowę boiska, nasadzili zieleń, ponadto mieszkańcy w ramach wkładu własnego dostarczyli rośliny ozdobne.


Beneficjent: gmina Kórnik

Całkowita wartość projektu: 25 375,63 zł
Dotacja UMWW: 20 166,79 zł
Wkład finansowy gminy: 5 208,84 zł
Wkład własny mieszkańców: 8 540,99 zł
w tym   praca: 6 000,00 zł
sprzęt: 500,00 zł
materiały: 2 040,99 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl