Bo tutaj tętni nasze życie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Witrogoszcz-Osada

Bo tutaj tętni nasze życie – I społeczeństwo Osady Witrogoszczy o swój rozwój się zatroszczy

Celem projektu było zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Witrogoszcz Osada. W ramach realizacji zadania postawiono wiatę rekreacyjną, wykonano ciągi spacerowe, zamontowano piłkochwity i nasadzono zieleń.
W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy przygotowali teren pod inwestycję, zamontowali piłkochwyty oraz nasadzili zieleń.


Beneficjent: gmina Łobżenica

Całkowita wartość: 59 958,14 zł
Środki własne: 0,09 zł
Dotacja: 26 500,00 zł
Fundusz sołecki: 17 043,05 zł
Wkład mieszkańców:  16 415,00 zł
w tym   praca: 13 965,00 zł
sprzęt: 2 450,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl