Bo gdzie ludziom będzie tak dobrze, jak tu? Tylko w Nojewie! – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Nojewie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Nojewo, Podborowo

 Bo gdzie ludziom będzie tak dobrze, jak tu? Tylko w Nojewie! – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Nojewie

Dzięki realizacji projektu powstało nowe miejsce rekreacji – utwardzono 68 m2 gruntu, zamontowano altanę drewnianą wraz z elementami małej architektury ( 4 ławostoły, 1 kosz na śmieci). W projekcie wzięli udział mieszkańcy sołectwa Nojewo, którzy wykonali pracę własną przy wykorzystaniu własnego sprzętu oraz wnieśli wkład rzeczowy.


Beneficjent: Gmina Pniewy

Całkowita wartość:                                  66 378,69 zł

Środki własne:                                           36 378,69 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                              10 480,00 zł

w tym   praca:                                              8 010,00 zł

sprzęt:                                             1 050,00 zł

materiały:                                           1 420,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl