Bł. Edmund Bojanowski jest jednym z nas


  • Nazwa konkursu: Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Grabonóg

Bł. Edmund Bojanowski jest jednym z nas, kończy 200 lat i szykujemy jego urodziny

Celem zrealizowanego zadania publicznego było podniesienie atrakcyjności wsi Grabonóg oraz poszerzenie wiedzy na temat Bł. Edmunda Bojanowskiego. W związku z tym w ramach projektu zorganizowano obchody upamiętniające 200 rocznicę urodzin Edmunda Bojanowskiego, podczas których odbyło się spotkanie z historykiem opowiadającym o życiu i działalności Błogosławionego oraz historii wsi Grabonóg. Ponadto przygotowano film o życiu i działalności Bł. Edmunda Bojanowskiego, który wyświetlony został  podczas imprezy integracyjnej. Przygotowano także ulotki promujące walory turystyczne sołectwa, zawierające historię Błogosławionego. W związku z aktywnością mieszkańców wsi w dążeniu do promocji i rozwoju sołectwa przeprowadzono również szkolenie w zakresie pozyskiwania środków na działalność związaną z rozwojem miejscowości.


Beneficjent: Stowarzyszenie „DZIECKO”

Całkowita wartość projektu: 13 032,01 zł
Dotacja UMWW: 9 541,50 zł
Wkład finansowy własny: 1 940,51 zł

Wkład własny osobowy: 1 550,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl