Augustowski Zakątek – budowa wiaty integracyjnej w Augustowie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Augustowo

Augustowski Zakątek – budowa wiaty integracyjnej w Augustowie

Projekt polegał na rozbudowie centrum rekreacji, stanowiące miejsce spotkań i integracji społeczno – kulturowej dla lokalnej społeczności. W ramach tego zadania :
– wykonano roboty ziemne przed montażem wiaty,
– wybudowano drewniana wiatę integracyjną,
– wymurowano grill,
– wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej,
– uporządkowano teren wokół wiaty, zakupiono i posiano trawę.


Beneficjent: gmina Krajenka

Całkowita wartość projektu:                         29 965,00 zł
Dotacja UMWW:                                             15 978,00 zł
Wkład finansowy gminy:                               13 987,00 zł
Wkład własny mieszkańców:                          6 725,00 zł
w tym   praca:                                                    3 825,00 zł
sprzęt:                                                                 2 550,00 zł
materiały:                                                              350,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl