Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grąbkowie

Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grąbkowie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Grąbkowo

Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grąbkowie

Realizując zadanie zagospodarowano przestrzeń publiczną. Dokonano montażu 4 elementów siłowni zewnętrznej, stworzone zostało miejsce atrakcyjne pod względem wypoczynkowym i rekreacyjnym. Poprawie uległa także  funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej.


Beneficjent: gmina Jutrosin

Całkowita wartość:                                  22 878,00 zł

Środki własne:                                             7878,00 zł

Dotacja:                                                         15 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                 4 500,00 zł

W tym          praca:                                      4 500,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl