Aleja lipowa


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Biezdrowo

Aleja lipowa wizytówką Biezdrowa

Celem projektu była rewitalizacja, przywrócenie świetlności leżącej w sołectwie alei lipowej, która jest główną arterią spacerową zarówno dla mieszkańców, jak i dla gości odwiedzających wieś. Zakupione w ramach zadania ławki parkowe oraz kosze, a także zagospodarowanie części przylegającego do alei terenu poprzez nasadzenia roślinności przyczyniło się do stworzenia spójnej, wizualnie estetycznej całości, która służy mieszkańcom jako miejsce spotkań i wypoczynku.


Beneficjent: gmina Wronki

Całkowita wartość projektu: 5 242,15 zł
Dotacja UMWW: 2 500,00 zł
Wkład finansowy gminy: 2 742,15 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl