Akademia Profesora Sowy – Odnowiony Plecemin


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Plecemin

Akademia Profesora Sowy – Odnowiony Plecemin

Realizując zadanie mieszkańcy sołectwa Plecemin wykonali niwelacje terenu, grabienie oraz przygotowanie terenu pod montaż ogrodzenia, placu zabaw oraz boiska do siatkówki. Mieszkańcy nasadzili także na tym terenie drzewa oraz krzewy jak również prace porządkowe i pielęgnacyjne. Rezultatem realizacji projektu jest wybudowanie ścieżki edukacyjnej, boiska do siatkówki oraz ogrodzonego placu zabaw dla dzieci.


Beneficjent : Gmina Tarnówka

Całkowita wartość:         42 118,71 zł

Środki własne:                  12 636,23 zł

Dotacja:                               18 363,00 zł

Fundusz Sołecki :            11 119,48 zł

Wkład mieszkańców:     14 800,00 zł

w tym   praca:                     8 250,00 zł

sprzęt:                   6 550,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl